Home | Bureau Trots

 • BUREAU T.ROTS

  Bureau: T.rots staat voor staan als een rots en trots zijn op wie je bent.

  Bureau T.rots richt zich op het geven van individuele coaching en trainingen voor groepen en scholen gericht op ik-versterking.

  De vraag van de klant staat hierin centraal.

  Er wordt tijdens de trajecten vanuit verschillende theoretische kaders en methodieken gewerkt. Daarnaast word er veelvuldig gebruik gemaakt van allerlei creatieve werk vormen. Zoals spel vormen, rollenspelen, visualisaties, filmpjes en schrijf opdrachten.

 • INDIVIDUELE TRAJECTEN

  Binnen de individuele trajecten staat de vraag van de cliënt centraal.

  Het gaat over thema’s waar de cliënt last van heeft, mee worstelt en hem of haar beperken in het dag dagelijkse leven. Thema’s kunnen o.a. zijn: onverwerkt verdriet rondom een verlies ervaring, een tekort aan zelfvertrouwen, onzekerheid en of een gebrek aan sociale vaardigheden.

 • GROEPEN

  De meerwaarde van het werken met groepen is dat hetgeen waarmee je worstelt gedeeld kan worden met mensen die het hetzelfde probleem hebben.

  Binnen een groep kun je in een veilige omgeving met andere deelnemers nieuwe vaardigheden oefenen en deze vaardigheden je eigen maken.

  Binnen een groep wordt gebruik gemaakt van de kwaliteiten en talenten die je hebt. Je bent veel meer dan alleen je probleem.

  Het aanbod bestaat uit verschillende thema groepen zoals een faal angst reductie training, een groep gericht op het vergroten van zelfvertrouwen, een sociale vaardigheid training en een training om het zelfvertrouwen van vrouwen te vergroten.

  Groepen omvatten 8 bijeenkomsten en worden samen gesteld op grond van thema en leeftijd. (vanaf 8 jaar). De groep gaat van start bij voldoende aanmeldingen.

 • SCHOLEN

  Scholen kunnen gebruik maken van het volgende aanbod:

  Een faal angst reductie training voor tieners.

  Een sociale vaardigheidstraining voor basis school leerlingen en leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs.

  Een training voor het tegen gaan van pest gedrag in de klas en het verbeteren van de sfeer en onderlinge samenwerking voor zowel basis school leerlingen als ook voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.

  Een training voor docenten en of mentoren over groepsdynamica binnen de klas.

  En in overleg, trainingen op maat.

 • TRIPLE P VANUIT STICHTING OMNIA

  Vanuit stichting Omnia Zuidoost- Brabant bied ik de training Triple P voor ouders van Pittige tieners aan. Deze training heeft als doel het opvoeden gemakkelijker te maken.

  Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen:

  Omgaan met ongewenst (risicovol) gedrag

  Omgaan met emoties

  Positief contact met je puber

  De training omvat 5 bijeenkomsten en drie telefonische contacten.

 • WIE BEN IK

  Mijn naam is Lucie-anne Schepers.

  Jarenlang heb ik als maatschappelijk werker en school maatschappelijk werker gewerkt binnen de jeugdhulpverlening en de diverse scholen.

  Daarnaast heb ik als bewegings expressie therapeute lange tijd gewerkt met multi-problem gezinnen en jongeren binnen de Psychiatrie.

  Als mens ben ik betrokken, enthousiast en gedreven en vind ik het een uitdaging om mensen te ondersteunen in hun zoek tocht naar eigen hun eigen kracht en oplossingen.

  Voor meer informatie:

  Tel: 06-12826885

  Mail: lucieanne@bureautrots.nl